Proost Christen - Afl. 3

door Kolonel W. Potuyt

Inleiding op deze aflevering …

 

Uiteraard heeft de vorige aflevering heel veel reacties losgemaakt.

Eèn van de belangrijkste daarvan kwam van een mevrouw, die door dit artikel de moed vond om definitief te breken met iedere vorm van alcoholgebruik.

Velen reageerden met opmerkingen, zoals: “U kunt hierna gerust stoppen met deze serie, want wie het nu nog niet snapt, wil het gewoon niet begrijpen !”

Eèn reactie was als volgt: “Wanneer begint u nu met de bruiloft te Kana, daar zit ik op te wachten. Dat durft u zeker niet aan !”

Wel, dan moeten we daar deze keer maar mee beginnen en hopelijk gaat u het hele relaas goed lezen …

 

De bruiloft te Kana … (Johannes 2:1 t/m 10)

En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten.

 

Een bruiloft in Palestina, zoals Israël toen heette.

Een dergelijk feest werd in die tijd gedurende drie tot zeven dagen gehouden.

Kana was een klein, armoedig dorpje in een van de meest dorre streken van het gebied Galilèa waar de armoede veel groter was dan in al de andere gebieden van Palestina.

In dat volledig door de Romeinen bezette Palestina werden de mensen uitgezogen door steeds zwaarder wordende belastingen, waardoor zij in een vaak nijpende armoede leefden. Zo’n zware belasting (net als bij ons de accijns) werd ook op alcoholhoudende dranken geheven.

 

Het zal hier zeker niet om een rijkeluisbruiloft zijn gegaan, want juist die rijken hadden er doorgaans geen zin in om Jezus van Nazareth bij hun feesten uit te nodigen. Dat was hier wel het geval …

 

Nu leert deze geschiedenis ons, dat er te weinig wijn ingekocht was voor dit feest. Dat zal zeker mede veroorzaakt zijn doordat Jezus erbij aanwezig was.

Kwamen de gasten voor het bruidspaar of – wat heel erg voor de hand ligt – omdat Jezus daar was ?

Dat laatste zal wel het geval zijn geweest, maar dat doet aan de strekking van deze geschiedenis niets af. Want … zo blijft men zeggen: Jezus veranderde water in wijn !

 

 

Als op een gegeven moment blijkt dat de wijn op is, volgt er een interessante discussie tussen Maria en haar Zoon, die erop uitloopt dat zij tegen het personeel zegt dat ze maar gewoon moeten doen wat Hij tegen hen zegt.

 

Daar stonden dus zes stenen watervaten, die er normaal voor dienden om als waswater te worden gebruikt. In elk van die vaten konden volgens de Bijbel twee of drie metreten. Nu is èèn metreet ongeveer veertig liter, dus spreken we hier over ongeveer zeshonderd liter.

Dat staat dus gelijk aan zo’n 800 flessen !

 

Nu wordt er uit die vaten geschept en de reactie van de hofmeester is, dat wat hij nu voorgeschoteld krijgt beter is, dan de wijn van het eerste begin …

Wel, zelfs de meest ‘ervaren’ drinker geeft precies dezelfde reactie, als hem na een aantal glazen alcoholhoudende wijn een goed glas most wordt aangereikt.

 

Maar de drinkende Christen houdt vol, dat Jezus in Kana alcohol- houdende drank heeft gemaakt.

God schiep echter geen alcohol !     Zou Zijn Zoon dat nu wel doen ?

God noemt in de Schrift alcohol slangengif !  Zou Zijn Zoon dat vergeten zijn ?

 

Weet u nog, dat ik u uitlegde dat alcohol in wijn het product van gisting ofwel verrotting is ?

Hier was geen tijd voor een dergelijk proces. Het veranderde water werd direct uitgeschept en gedronken.

Helaas werd al in de Septuagint, de Griekse versie van de Hebreeuwse Bijbel, de woorden most en vruchtensap ten onrechte 33 keer vertaald met het woord ‘oinos’ ofwel in het Nederlands wijn.

Hierdoor is er in Bijbelse commentaren heel veel verwarring ontstaan en menen velen hierin een vrijbrief te vinden voor alcoholgebruik.

 

Nu moet ik ineens denken aan de uitspraak van Jezus Zelf, dat men nieuwe wijn – of beter gezegd most – in nieuwe zakken moet bewaren, zodat er geen lucht bij komt en er geen gisting zal optreden.

 

Ik houd mij er in het Licht van de Heilige Geest volledig van overtuigd, dat Jezus in Kana het water veranderde in zoete – ongegiste most.

 

Waar blijft de uitlegger die, Bijbels onderbouwd, het tegendeel kan zeggen. Die moet dan wel gelijk alle teksten uit de Schrift, die zich tegen alcohol keren kunnen weerleggen.

 

Zullen we tot besluit van deze aflevering eens samen lezen wat er staat in Habakuk 2:15 ?

Wee, dien, die zijn naaste te drinken geeft, gij die uw wijnfles daarbij voegt, en ook dronken maakt, opdat gij hun naaktheden aanschouwt.

(Statenvertaling)

 

Zo de Heere het wil tot de volgende maand.

 


 

© Kolonel W. Potuyt