Proost Christen - Afl. 1

door Kolonel W. Potuyt

Schrijven over alcohol en de Bijbel – waarbij de nadruk dan ligt op het woordje “wijn” zal altijd veel verschillende meningen oproepen. Voorstanders en tegenstanders weten zich daarbij altijd danig te weren.

         De voorstanders beroepen zich steevast op twee plaatsen in de Bijbel, waaruit het gebruik van alcoholhoudende wijn toegestaan zou zijn.

Omdat de kennis van de oude talen Hebreeuws, Aramees en het Nieuw- Testamentisch Grieks in de tijd dat de Statenvertaling tot stand kwam nog erg beperkt was, zijn 67 Oud-Testamentische woorden vertaald met “wijn”, terwijl we nu weten, dat daar in de grondtekst “most” bedoeld werd.

Bij nagenoeg alle latere vertalingen heeft men deze vertaalwijze nauwkeurig gevolgd, zodat we daarmee blijven zitten.

Het Hebreeuws en het NT-Grieks kennen wel 16 woorden voor het product (of de vrucht) van de wijnstok. Helaas zijn veel van deze woorden uitsluitend vertaald met dat simpele woord wijn.

Het eerste belangrijke gegeven …

God schiep absoluut geen alcohol … In de natuur om ons heen is nergens alcohol te vinden. Het tegendeel kan niemand bewijzen !

Uit geen enkele bloem of vrucht (zelfs niet uit een druif) is zomaar alcohol te voorschijn te halen.

Ja, uit bijna alle materialen, zelfs hout en steenkool, kan alcohol gemaakt worden.

Zodra er alcohol in het geding is, blijkt er steeds sprake te zijn van menselijk handelen …

Wat is alcohol … ?

Ons voorlopig bepalend tot wijn ontstaat alcohol door gisting …

Dat is een vriendelijk klinkend woord voor een proces, dat in wezen verrotting betekent. En hoe je die gisting versterkt of stopt wordt alleen door de mens bepaald.

Wat doet alcohol … ?

Van de alcohol die een mens gebruikt komt maar 10% via de nieren in de urine terecht en wordt 90% direct opgenomen in het bloed, waardoor de hersenen, de nieren en de lever worden aangetast.

Met een duur woord heet dit, dat er 10% eliminatie en 90% oxydatie plaatsvindt.

Alcohol heeft dus een hersenbeïnvloedende werking, die de menselijke waarnemingen verandert en de nieren en lever zeer ernstig kan beschadigen.

Na het gebruik van ongeveer 2 glazen alcoholhoudende wijn heeft men al 5 cc. pure alcohol naar binnen gekregen. Die hoeveelheid pure alcohol is al genoeg om een ongeboren vrucht (mens !) te laten sterven. Dit effect op het ongeboren leven is het gevolg van de teratogene werking van alcohol, waardoor ook veel misvormingen ontstaan !

Dit gegeven is uitermate belangrijk als de behandeling van de bruiloft te Kana ter sprake zal komen …

Omdat in een warm land (als bijv. Israël) de gisting al na enkele uren optreedt, kan men daar geen druivensap (most) laten staan. Anders zou de alcoholproductie al snel beginnen.

Dit wordt vaak voorkomen, door de most direct na het oogsten te koken en in te dikken tot een siroop. Als men dat later wil drinken, wordt er weer water aan toegevoegd.

Door het koken van de wijn kon er absoluut geen alcohol meer in zitten, want alcohol verdampt bij 170 graden Fahrenheit, terwijl most pas kookt bij 212 graden Fahrenheit.

Volgens de Midrasj – een verzameling Joodse geschriften, die een uitleg en handleiding vormen bij de Tenach (ons Oude Testament) – werd er door de Joden bij een broodmaaltijd altijd gekookte wijn gedronken.

Ook dit zal heel belangrijk blijken te zijn, wanneer de instelling en het onderhouden van het Heilig Avondmaal in de kerkelijke gemeenschap besproken zal worden.

Hoe sommige vertalers zich in bochten wringen om het gebruik van alcohol te rechtvaardigen, blijkt uit het volgende: een Studiebijbel  zegt over zoete wijn”, dat is INGEKOOKTE MOST met een veel HOGER alcoholgehalte !

De samenstellers van dat standaardwerk weten natuurlijk heel goed, dat een kookproces de alcohol juist laat verdampen.

Zij zijn trouwens niet de enigen, die hun alcoholgebruik willen rechtvaardigen.

In de talloze gesprekken, die ik over dit onderwerp voerde met ambtsdragers van verschillende richtingen hoorde ik vaak opvallende uitspraken:

Een predikant: “Wij zijn vrijgemaakt en dus ook vrij om te doen, wat wij willen. Ook in dit opzicht !”

Een evangelist: “Ik ben door Christus vrijgemaakt en weet voor mezelf precies hoever ik kan gaan !”

Een ouderling: “Ook een Christen mag genieten van het goede der aarde en bovendien ben ik in alle opzichten een matig mens !”

Als ik op dergelijke uitspraken reageer met  de vraag: “Zijn we dan misschien ook vrij om een matig gebruik te maken van drugs, overspel, porno of zinloos geweld ?” wordt men boos en zegt, dat ik bezig ben om appels met peren te vergelijken …

Dit alles getuigt er wel van, dat men in wezen iets wil aanvaarden en toestaan, waarvan men heel goed weet dat dit rechtstreeks tegen de Heilige Schrift indruist.

Door het toestaan van alcoholgebruik heeft de kerk haar functie van Asielplaats (= Schuilplaats) voor “bekeerde alcoholisten” in de waagschaal gezet.

Men houdt de mens, voor wie èèn slokje al fataal kan zijn, met een gerust hart de “beker” voor met alcoholhoudende wijn.

Sorry, beste lezers, maar ik weet helaas uit mijn persoonlijk leven maar al te goed wat de verwoestende uitwerking van drank betekent.

Prijs God, dat ik sinds 30 maart 1975 – 15.00 uur door Zijn Wonderlijk en Liefdevol ingrijpen verlost ben van die helse verslaving !

Ik reken het daarom mede tot mijn geloofsopdracht te horen juist de Kerk en de christelijke Gemeente wakker te schudden en te verlossen van pimpelende voorgangers.

In de volgende afleveringen van deze serie zal ik aan de hand van Vaders Boek u laten zien, wat er werkelijk over drank staat. Voor vandaag vast èèn voorbeeld:

SPREUKEN 20:1

De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig …

al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn … !

God is machtig elke keten der zonde te verbreken … !


 

© Kolonel W. Potuyt