Om over na te denken | Gastschrijvers | Voor jou
Licht en uitzicht | Proost Christen | Bijbelstudie

Vul hieronder 1 of meer trefwoorden in om te zoeken op onze site
Resultaten per pagina:
Overeenkomsten: ieder trefwoord alle trefwoorden

archief
Licht en Uitzicht archief:
 
2005
• 11/ 2005 • 12/ 2005

2006
     
• 01/ 2006 • 04/ 2006 • 07/ 2006 * • 10/ 2006 *
• 02/ 2006 • 05/ 2006 • 08/ 2006 * • 11/ 2006 *
• 03/ 2006 • 06/ 2006 * • 09/ 2006 * • 09/ 2006 *

2007
     
• 01/ 2007 * • 04/ 2007 • 07/ 2007 • 10/ 2007
• 02/ 2007 * • 05/ 2007 • 08/ 2007 • 11/ 2007
• 03/ 2007 • 06/ 2007 • 09/ 2007 • 12/ 2007

2008
     
• 01/ 2008 • 04/ 2008 • 07/ 2008 • 10/ 2008
• 02/ 2008 • 05/ 2008 • 08/ 2008 • 11/ 2008
• 03/ 2008 • 06/ 2008 • 09/ 2008 • 12/ 2008

2009
     
• 01/ 2009 • 04/ 2009 • 07/ 2009 • 10/ 2009
• 02/ 2009 • 05/ 2009 • 08/ 2009 • 11/ 2009
• 03/ 2009 • 06/ 2009 • 09/ 2009 • 12/ 2009

2010
     
• 01/ 2010 • 04/ 2010 • 07/ 2010 • 10/ 2010
• 02/ 2010 • 05/ 2010 • 08/ 2010 • 11/ 2010
• 03/ 2010 • 06/ 2010 • 09/ 2010 • 12/ 2010

2011
     
• 01/ 2011 • 04/ 2011 • 07/ 2011 • 10/ 2011
• 02/ 2011 • 05/ 2011 • 08/ 2011 • 11/ 2011
• 03/ 2011 • 06/ 2011 • 09/ 2011 • 12/ 2011

2012
     
• 01/ 2012 • 04/ 2012 • 07/ 2012 • 10/ 2012
• 02/ 2012 • 05/ 2012 • 08/ 2012 • 11/ 2012
• 03/ 2012 • 06/ 2012 • 09/ 2012 • 12/ 2012

2013
     
• 01/ 2013 • 04/ 2013 • 07/ 2013 • 10/ 2013
• 02/ 2013 • 05/ 2013 • 08/ 2013 • 11/ 2013
• 03/ 2013 • 06/ 2013 • 09/ 2013 • 12/ 2013
       
2014      
• 01/ 2014 • 02/ 2014 • 03/ 2014 • 04/ 2014
Specials

** Wat is een christen…? Waarom zal ik bidden en getuigen …?
* *Wat is een “gemeente”en wat is mijn plaats daarin … ?

deel 1 | deel 2 | deel 3 | deel 4 | deel 5 | deel 6 | deel 7 | deel 8

 

 

 

archief
archief Om over na te denken :
01 / 2015 04 /2015 07 / 2015 10 /2015
01 / 2016 04 /2016 07 / 2016 10 /2016
01 / 2017 04 /2017 07 / 2017 10 / 2017
01 / 2018 04 /2018 07 / 2018 10 / 2018
01 / 2019 04 /2019 07 / 2019
-
01 / 2021      
[ top / alle archieven ]

 

 


archief
Gastschrijvers archief:
11/2005 . • Samen lukt meer …
12/2005 . • Een wonderteken...
 
01/2006 . • Waar zijt gij...
02/2006 . • Bekeert u...
03/2006 . • Genade geneest...
04/2006 . • Sta op en wandel …
05/2006 . • Liefde overwint …
06/2006 . • Zorgeloos ...
07/2006 . • Blijde Hoop …
08/2006 . • Blijdschap…
09/2006 . • Daders des Woords...
10/2006 . • Overgave...
11/2006 . • November...
12/2006 . • De Ster...
 
01/2007 . • Persoonlijk …
02/2007 . • De leegte …
03/2007 . • Geloofsvreugde …
04/2007 . • Paasfeest …
05/2007 . • Wat is er in uw hand ? …
06/2007 . • Een danktoon ...
07/2007 . • Ziende niets zien …
08/2007 . • De verloren zoon …
09/2007 . • Wees maar niet bang …
10/2007 . • De Realiteit …
11/2007 . • Het zuiverende water
12/2007 . • Kerstfeest 2007
 
01/2008 a . • Een nieuw jaar
01/2008 b . • Ballade van de boer
01/2008 c . • Ouderdom
01/2008 d . • Een goede zekerheid
02/2008 . • Overgave des harten …
03/2008 . • Amazing Graze …
04/2008 . • En wat zegt u … ?
05/2008 . • Liefde overwint alles …
06/2008 . • Vertrouwen ...
06/2008 . • Gods’ huiskamers …
07/2008 . • Bekering ...
07/2008 . • Niet ik, niet jij, maar wij …
08/2008 . • Het gebed ...
09/2008 . • Gered uit de vlammen …
10/2008 . • Mozaïek
11/2008 . • Gewogen … en te licht bevonden !
12/2008 . • Overboekt …
 
01/2009 . • Vraag en antwoord …
02/2009 . • Wat is de beste kerk … ?
03/2009 . • Gods briefpapier
04/2009 . • Gij zijt …
05/2009 . • Een bijzondere preek …
06/2009 . • God helpt altijd …
07/2009 . • Wij samen …
08/2009 . • Wat moet ik doen om gered te worden … ?
09/2009 . • Ik kan niet bidden ...
10/2009 . • Het gebroken pootje
11/2009 . • De goede strijd …
12/2009 . • Kerstoverdenking …
 
01/2010 . • Tien jaar verder …
02/2010 . • De wet van Christus …
03/2010 . • Laveren of schipperen …
04/2010 . • Het is volbracht … !
05/2010 . • Het Bijbelwoord …
06/2010 . • Als je gezond bent …
07/2010 . • Vruchtdragen …
08/2010 . • Gelooft u … ?
09/2010 . • De goede strijd …
10/2010 . • Vrede …
11/2010 . • Heb maar geen angst …
12/2010 . • Kerstgedachte …
 
01/2011 . Blijde hoop …
02/2011 . AMISH vragen Israël om vergeving …
03/2011 . • Zichtbaar en onzichtbaar …
04/2011 . • De kracht van geloven …
05/2011 . • Het hart …
06/2011 . • Het hefoffer …
07/2011 . • Gods receptenboek …
08/2011 . • Welke weg … ?
09/2011 . • Echt of onecht … ?
10/2011 . • Waarom alle ellende in de wereld … ?
11/2011 . • God helpt altijd …
12/2011 . • Kerstboodschap ...
 
01/2012 . Zorgeloos …
02/2012 . Echt of onecht … ?
03/2012 . a - Gelooft u ... ?
03/2012 . b -Een kind van God ...
04/2012 . • Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u ...
05/2012 . • Het hefoffer ...
06/2012 . • Ziende niets zien ...
07/2012 . • De onzichtbare wereld ...
08/2012 . • De goede strijd ...
09/2012 . • Indien gij Mij liefhebt ...
10/2012 . • Verandering ... 
11/2012 . • Het komt ...
12/2012 . • God met ons ...
 
01/2013 . • Productinformatie ...
02/2013 . • Getuigen ...
03/2013 . • En toch - Jezus leeft ... !
04/2013 . • Gelooft gij dat ... ?
05/2013 . • Voor u gelezen ...
06/2013 . • Genisa ...
07/2013 . • Alleen maar dát ...
08/2013 . • Wees niet bezorgd ...
09/2013 . • Vier personen ...
10/2013 . • Dank, Heer ...
11/2013 . • Het levenslicht ...
12/2013 . • Vrede op aarde !
 
01/2014 . • □ Geschikt □ Ongeschikt
02/2014 . • Kleingelovige ...
03/2014 . • Niets anders dan een staf ...
 

 

Oktober 2014 En nu verder...
Januari 2015
Gods levenslange garantie ...
"Eeuwige armen"
April 2015
De lijdensweek
Helder licht geven
Juli 2015
Wat heeft u gedaan met ons jaar motto?
Ik ga op reis en ik neem mee;
Tussentijd
Hij blijft dezelfde
Oktober 2015

lamp voor onze voet en licht voor ons pad !
Goede Meester!
Isaäc da Costa
Januari 2016


Motto 2016: Door het Geloof ...
Echte wetenschap vereist "vreze des heeren"
Genesis 16:8
April 2016

Deze Jezus ....
Het Hefoffer ....
Juli 2016

Over het lijden, sterven en de opstanding
Evolutie geloof vs. Christelijk geloof
Oktober 2016

"Samen in de naam van Jezus"
Verdwenen zon (gedicht)
HEERE, mijn Sterkte ...
Januari 2017

Een Nieuwjaar om te Leven ...
Psalm 1:3
April 2017


Daniël
WEES EEN VOORSTANDER
Altijd een kind van God (gedicht)
Juli 2017"Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en wandel?"
WEERSTAND BIEDEN AAN sociale en geestelijke DRUK EN PRESSIE
Zomer (gedicht)
Oktober 2017


"Je bent een dief"
GODS WOORD: enige uitweg voor elke onderhandel-cultuur !
Januari 2018

En leid ons niet in verzoeking... 
De weg terug (gedicht)
Rust en stilte in ons leven ...
April 2018   Hij is hier niet
Getuigen zijn als God's blikvangers...
Mijn gedachten
Juli 2018   Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen...
De verwatering en vervalsing van de bijbel.
Een dienst van grote waarde
Oktober 2018   Welkom thuis
De verwatering en vervalsing van de bijbel
Januari 2019   Psalm 84: 12/13
April 2019   Handelingen 2:1.  
Juli 2019   1 Timotheüs 1:18
Het weefgetouw
Januari 2021   Psalm31:15 en 16
     
     
     
     

 

 

 


vlinder
Voor jou archief:
11/2005 . • God's Liefdesbrief
12/2005 . • Ik zag het niet meer zitten …
 
01/2006 . • zingen is bidden...
02/2006 . • Psalm en Herder …
03/2006 . • De ingemetselde Bijbel …
04/2006 . • Een wonderlijke brief …
05/2006 . • Hoe kwamen wij aan de Bijbel?
06/2006 . • Wild – West …
07/2006 . • De grotten van Qumran …
08/2006 . • Nog eens de Bijbel …
09/2006 . • Een volkje van niks …
10/2006 . • Mensen hebben geen oren …
11/2006. • Wie is er sterker dan een leeuw … ?
12/2006 . • CHRISTOS VOSKRES …
 
01/2007 . • Zingen in de nacht …
02/2007 . • Geloof en leef …
03/2007 . • Zomaar een folder …
04/2007 . • Geduld hebben …
05/2007 . • Het komt goed
06/2007 . • De macht van een lied …
07/2007 . • Een gevangenisboef zingt …
08/2007 . • De grootste schat …
09/2007 . • Hij gaf zijn eigen zoon …
10/2007 . • Waar hoor jij bij …
11/2007 . • In rede vallen ...
12/2007 . • Speciaal voor jou ...
 
01/2008 . • Om bij stil te staan ...
02/2008 . • Brief aan papa …
03/2008 . • Mijn klasgenoten …
04/2008 . • Mijn kind,
05/2008 . • Het ziekenhuisvenster …
06/2008 . • De reiger en de krab …
07/2008 . • De leeuwin en de struisvogel …
08/2008 . • Een vreemd verhaal …
09/2008 . • De voorraadpot …
10/2008 . • De boer en het duiveltje …
11/2008 . • Iets over ons hart …
12/2008 . • Stille nacht, tovernacht …
 
01/2009. • De tranenbuisjes …
02/2009 . • Wat zie je … ?
03/2009 . • Wie goed doet … !
04/2009 . • Muizen en olifanten …
05/2009 . • De drie dieren …
06/2009 . • Cadeaus voor moeder …
07/2009 . • Wat doe je … ?
08/2009 . • Loverboys …
09/2009 . • Want alzo lief …
10/2009 . • De vrome koe ...
11/2009 . • De ark:een verhaal uit een modern testament ...
12/2009 . • Een witte kerst ...
 
01/2010 . Van twee kanten gezien …
02/2010 . De geur van de regen …
03/2010 . • Een verhaal van liefde en verdriet …
04/2010 . • Het oude moedertje …
05/2010 . • De trouwe hond …
06/2010 . • Een oplettend man …
07/2010 . • De heldere zon …
08/2010 . • De hyena en de ezel …
09/2010 . • De straf …
10/2010 . • Het opperhoofd …
11/2010 . • Het spiegelbeeld …
12/2010 . • Dag lief mensenkind ...
 
01/2011 . Het spiegelglas …
02/2011 . Van Keetje en Casper …
03/2011 . • De redding …
04/2011 . • De oneerlijke vriend …
05/2011 . • Het touw …
06/2011 . • Het geheim van de vis …
07/2011 . • Uw tijd …
08/2011 . • De dood van de sprookjesverteller …
09/2011 . • Slim en dom …
10/2011 . • De zorgenduiveltjes ...
11/2011 . • Een visser uit IJmuiden ...
12/2011 . • Stille nacht, tovernacht …
 
01/2012 . Luchtpost voor dieren ...
02/2012 . De natgeregende kabouter ...
03/2012 . • God kan ook jou gebruiken ...
04/2012 . • Oordelen ...
05/2012 . • Vreemd, dat het gewoon waar is ...
06/2012 . • Overleden: de Gemeente ...
07/2012 . • Het verschil ...
08/2012 . • Internet ...
09/2012 . • Jij mag er zijn ...
10/2012 . • Als het niet goed gaat ...
11/2012 . • Waarom ...
12/2012 . • De onvergetelijke ...
 
01/2013 . • Wat weet jij van Jezus ... ?
02/2013 . • Jij bent waardevol ...
03/2013 . • Een "Indiaanse Psalm"
04/2013 . • God ...
05/2013 . • Grafschrift ...
06/2013 . • Ik kom me even melden ...
07/2013 . • Het boertje in de hemel ...
08/2013 . • Waar hoor jij bij ... ?
09/2013 . • Even lachen ...
10/2013 . • Zomaar een lied ... ?
12/2013 . • De goede dennenboom ...
 
01/2014 . • Een berg gouden tientjes ...
02/2014 . • Allèèn voor zondaars ...
03/2014 . • De hyena en de ezel …
04/2014 . • Zie ... Ik sta aan de deur en Ik klop ...
Oktober 2014 Marinier worden
Januari 2015
Neem de zoon...
April 2015
Het verhaal van de Adelaar
Juli 2015 Liefde Maakt een verschil ... 
Oktober 2015 Brief aan - van God.
Januari 2016
BUITENGEWONE LIEFDE ...
April 2016
Worden als een kind ...
Juli 2016 Weinig --- Veel
Oktober 2016 Advies ...   
Januari 2017
Asielzoekers ...
April 2017
Broeder Willem
Juli 2017 Toeval bestaat niet
Oktober 2017 De drie dieren
Januari 2018
Psalm en Herder …
April 2018
Hoop doet leven
Juli 2018 De koffer ...
Oktober 2018 Jezus, U bent anders
Januari 2019
Het briefje in de Klaagmuur
April 2019
Psalm 139:2-4
Juli 2019 Veel liefs
Januari 2021 Oud krantenbericht van het noorden

 

 

 


vlinder
Bijbelstudie archief
• 01Indeling van de Bijbel
• 02Geschiedenis van de Bijbel
• 03Vertalingen van de Bijbel
• 04Wie is God ?

• 05Het werk van God

• 06De schepping
• 07De zondeval
• 08De broedermoord
• 09De zondvloed – deel 1
• 10De zondvloed – deel 2
• 11De verschillende tijdperken
• 12De geschiedenis van Abraham
13De Tien Geboden

• 14De tijd der genade

• 15Het einde der tijden

• 16Taal en verhaal in de Bijbel – deel 1
• 17Taal en verhaal – deel 2
• 18Taal en verhaal – deel 3
• 19Taal en verhaal – deel 4
• 20Taal en verhaal – deel 5
• 21Taal en verhaal – deel 6
• 22Gelijkenissen in de Bijbel
• 23De Bijbel en onze taal
• 24Zegen of vloek ?
• 25De standaardregel – deel 1
• 26De standaardregel – deel 2
• 27De standaardregel – deel 3
• 28De standaardregel – deel 4
• 29De standaardregel – deel 5
• 30De standaardregel – deel 6
• 31De standaardregel - deel 7
• 32De Bijbel en het huwelijk - deel 1
• 33De Bijbel en het huwelijk - deel 2
• 34De belangrijkste vraag
• 35 Het Joodse leven – deel 1
• 36 Het Joodse leven – deel 2
• 37 Het Joodse leven – deel 3
• 38 Het Joodse leven – deel 4
• 39 Het Joodse leven – deel 5
• 40 Het Joodse leven – deel 6
• 41 Het Joodse leven – deel 7
• 42 Het Joodse leven – deel 8
• 43 Het Joodse leven – deel 9
• 44 Het Joodse leven – deel 10
• 45 Het Joodse leven – deel 11
• 46 Het Joodse leven – deel 12
• 47 Het Joodse leven – deel 13
• 48 Het Joodse leven – deel 14
• 49 Het Joodse leven – deel 15
• 50 Het Joodse leven – deel 16
• 51 Het Joodse leven – deel 17
• 52 Het Joodse leven – deel 18
• 53 Het Joodse leven – deel 19
• 54 Het Joodse leven – deel 20
• 55 Het Joodse leven – deel 21
• 56Het Joodse leven – deel 22
© Kolonel W. Potuyt

Als je geen Bijbel bezit, laat
ons dat dan eens weten! ...E-mail: nationaalkruisleger@planet.nl

 

 


vlinder Proost Christen!

© Kolonel W. Potuyt


 

Als je geen Bijbel bezit, laat
ons dat dan eens weten! ...


 

E-mail: nationaalkruisleger@planet.nl