Onze geschiedenis ...

 

De stichting "Nationaal Kruisleger" is opgericht bij notariële akte van 11-11-1976 en ingeschreven bij de KvK nr. 41.00.90.23.

 

Ons Leger wil geüniformeerd Christendom uitoefenen op een 100% vrijwilligersbasis met instandhouding van de Bijbelse sacramenten van Doop door onderdompeling, viering van het Heilig Avondmaal met een 'open karakter' en in plaats van de kinderdoop de Opdracht van kinderen door hun ouders.

 

Het "Nationaal Kruisleger" beschouwt zichzelf als een Evangelische Gemeenschap met een charismatische inslag. Het is als geloofsgemeenschap aangesloten bij de Evangelische Alliantie te Driebergen.

 

Vanuit het Hoofdkwartier in Haren is ons Leger actief in de noordelijke provincies en vanuit Korps Zwijndrecht in de Drechtstreek; een deel van West-Brabant en op de Zuid- Hollandse eilanden. Het adres van Korps Zwijndrecht is Molenvliet nr. 49 - 3335 LH - Zwijndrecht.

 

 

Overste en Majoor Kok bedienen de doop.