Onze financiën ...

Het 'Nationaal Kruisleger' is een 100% vrijwilligersorganisatie, waar zeer beslist niemand enige vorm van salariëring, beloning of vergoeding ontvangt, omdat alle medewerkers zich inzetten vanuit hun persoonlijk geloof in God.

Daardoor kan iedere hulpvrager erop rekenen, dat hulp wordt geboden door belijdende Christenen met een Bijbelse motivatie.

Om dit standpunt blijvend in te nemen, wordt door ons op geen enkele manier subsidie geaccepteerd, hetgeen anders tot een ongewenste inmenging van subsidiegevers zou kunnen leiden.

Dit maakt wel, dat wij volledig zijn aangewezen op de financiële hulp van onze donateurs en op de bijdragen van onze eigen medewerkers. Daarnaast mogen wij, van eigenaars beheerders in een groot aantal Horecabedrijven actief zijn met onze lectuur en de collectebus.

Uit onze financiële administratie komt duidelijk naar voren dat wij onze onkosten tot een minimum weten te beperken, waardoor u zeker kunt weten dat alle giften volledig aan de doelstelling worden besteed.

Onze werkwijze geeft ons dan ook de vrijmoedigheid om aan hen die onze website bezoeken, te vragen om als donateur of met een eenmalige gift het werk van ons Leger te willen steunen.

ANBI

Uw bijdragen kunt u overmaken op onze girorekening bij de ING-Bank nr. 68.066.126.1085 ( IBAN: NL68 INGB 066 1261 085)

De stichting 'Nationaal Kruisleger' is door de Belastingdienst erkend als ANBI waardoor uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Iedere notaris in Nederland zal u bovendien graag inlichten over de manier waarop u onze stichting (KvK nr. 41009023) testamentair kan gedenken.Onze Jongsoldaten David, Lukas en Kimberly