Onze doelstellingen ...

Het "Nationaal Kruisleger"heeft een tweeledige doelstelling, namelijk in de eerste plaats een geestelijk doel en daarnaast een maatschappelijk doel:

Het geestelijke doel omvat:
De prediking en praktische beleving van het Evangelie van Jezus Christus aan hen, die in de regel niet door enig kerkgenootschap worden bereikt of daarvan vervreemd zijn.

Het maatschappelijke doel omvat:
Het verlenen van maatschappelijke/sociale hulp en bijstand in de ruimste zin van het woord, op Evangelische grondslag.

Ons Leger tracht het geestelijke doel te bereiken door:

*

het houden van Erediensten voor een zo breed mogelijk publiek;

* de instandhouding van de sacramenten van de Opdracht van kinderen; de Doop door onderdompeling en de viering van het Heilig Avondmaal met een 'open' karakter;

* het verlenen van pastorale zorg;

* het geven van Bijbels onderwijs en het uitgeven en verspreiden  van Evangelische lectuur.

Molenvliet nr. 49 - Zwijndrecht