ANBI

 

De Belastingdienst wil dat ter juiste informatie van het publiek voortaan

de volgende gegevens van alle ANBI instellingen worden gepubliceerd:

 

* de juiste naam en het fiscale nummer

* de contactgegevens (deze staan al duidelijk op de site)

* de samenstelling van het bestuur

* het beleidsplan

* het beloningsbeleid

* de doelstelling (deze staat ook al duidelijk op de site)

* een verslag van de uitgeoefende activiteiten

* een financiële verantwoording.

 

Ons jaarverslag kunt u hier downloaden.

 


DE JUISTE NAAM:

 

Stichting Nationaal Kruisleger

Fiscaalnummer: 804450.766.B.01

KvK-nummer: 41009023

 


HET BESTUUR:

 
Mevr. H.G. Potuyt- Tibbe,
Haren

Voorzitter

Dhr. F.H. Kok,

Hendrik IdoAmbacht

Secretaris/penningmeester

Mevr. J. Schûlte-Hulshof,

Rasquert
Bestuurslid

Mevr. E. Wagenaar,

Dordrecht
Bestuurslid

Mevr. G.S. van Dellen,
Groningen
Bestuurslid