ANBI

 

De Belastingdienst wil dat ter juiste informatie van het publiek voortaan

de volgende gegevens van alle ANBI instellingen worden gepubliceerd:

 

* de juiste naam en het fiscale nummer

* de contactgegevens

* de samenstelling van het bestuur

* het beleidsplan

* het beloningsbeleid

* de doelstelling

* een verslag van de uitgeoefende activiteiten

* een financiële verantwoording.

 

Al deze gegevens kunt op onze website terugvinden. 

 

Ons jaarverslag kunt u hier downloaden.

 


DE JUISTE NAAM:

 

Stichting Nationaal Kruisleger

Fiscaalnummer: 804450.766.B.01

KvK-nummer: 41009023

 


HET BESTUUR:

 
Dhr. J. J. Kok,
Dordrecht

Voorzitter

Dhr. F.H. Kok,

Hendrik IdoAmbacht

Secretaris/penningmeester

Mevr. J. Schûlte-Hulshof,

Rasquert
Bestuurslid

Mevr. E. Wagenaar,

Dordrecht
Bestuurslid

Mevr. G.S. van Dellen,
Groningen
Bestuurslid