GEEST en VUUR .......

Toen wij, inmiddels vele jaren geleden, besloten om een contactblad uit te geven, stond de naam “Geest en Vuur” al direct voor ons vast. De gedachte daarbij was de uitspraak van Johannes de Doper, die over de komst van de Heer Jezus zei: “Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” (Lukas 3:16)

Hier vindt u eens per 3 maanden* een nieuw artikel van Majoor H.Kok onder de knop "Om na te denken". Verder een nieuw tijdloos leesrooster, "Voor jou" en "Gastschrijvers". Ook de "juniorpagina" wordt niet vergeten met een nieuw bijbelverhaal en kids&co.
(* januari /april /juli /oktober.)

Laatste update 30-09-2018 21:41 

Zaal adres Groningen:
Lamsoor 2
9738 AL - Groningen
bedrijventerrein "het witte Lam"

Zaal Zwijndrecht :
Molenvliet 49
3335LH Zwijndrecht

 

Activiteiten – in beide Korpsen …

 


HEILIGINGSDIENSTEN  &  EVANGELISATIESAMENKOMSTEN

Informatie bij de bevelvoerend officieren

            050 - 318. 15. 20

            078 - 612. 02. 54

 

 

MAATSCHAPPELIJK SPREEKUUR:

iedere Donderdag van 11.00 tot 13.00 uur

en volgens afspraak.

 

 

SPECIFIEKE KORPSACTIVITEITEN:

telefonische info:  050 – 318.15.20

                                078 – 612.02.54

 

 

Motto 2018

 

Goede tradities moet men in ere houden,

Zo ook voor dit jaar hebben we weer een Bijbeltekst als "motto" gekozen

Micha 6:8

 

"Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is;

en wat eist de Heere van u,dan recht te doen,

en weldadigheid lief te hebben,en ootmoediglijk te wandelen met uw God"? 

 

In dit hoofdstuk uit Micha gaat God met Zijn volk in discussie als het ware,

Hij "twist" met ze;

omdat er geen trouw,geen weldadigheid is;

"Is het te veel gevraagd om mij gehoorzaam te zijn",

zegt God;

Kijk wat Ik allemaal voor jullie heb gedaan.

Hoe ik jullie in dit land gebracht heb.

En jullie zijn noch steeds ondankbaar.

Vertel Mij dan maar wat Ik moet doen.

Het enige wat ik van jullie vraag is om gehoorzaam te zijn

 

In het heden vraagt God hetzelfde van ons;

Trouw, en gehoorzaamheid aan Zijn woord.

 

Bind het op de tafel van uw hart voor het komende jaar.

 

Gods onmisbare Zegen toegebeden, uw dienares in Christus;  Kolonel H.G.Potuyt

 

Jaarmotto 2017.
Al heel veel jaren is het een goed gebruik in ons leger om een jaarmotto te nemen. Een tekst uit de Bijbel die ons tot steun kan zijn en waar we ons aan kunnen blijven vasthouden het nieuwe jaar.
Mij is dit jaar het voorrecht gegeven om een jaarmotto te kiezen

 

Het hefoffer.
In Exodus 25 : 1 tot en met 8 vinden we omschreven hoe de Eeuwige God een opdracht aan Mozes gaf om een Tabernakel te bouwen. Daar was uiteraard ontstellend veel geld voor nodig. Maar dat was nu juist iets wat de Israëlieten bij hun reis door de woestijn niet hadden.
 
Geestelijke erfenis.
Kolonel W. Potuyt , stichter van het Nationaal Kruisleger, heeft een geweldige geestelijke erfenis achtergelaten. Zijn artikelen kunt u o.a. vinden onder de knop "Proost christen", "bijbelstudie", "LICHT en UITZICHT" en in het archief.

 


Zoeken
Vul een of meer trefwoorden in om te zoeken in de archieven van onze site.
Resultaten per pagina:
Overeenkomsten: ieder trefwoord alle trefwoorden

 

 

Onze werkwijze geeft ons de vrijmoedigheid om aan hen die onze website bezoeken, te vragen om als donateur of met een eenmalige gift het werk van ons Leger te willen steunen. . . (zie hier 'onze financiën'.)
( IBAN: NL80 INGB 0005 8592 23)

Uw bijdragen kunt u overmaken op nr. 58.59.223.  T.n.v. Stichting Nationaal Kruisleger, Groningen.